Strona główna/Bez kategorii/Projekt na rzecz dostępności nauki i edukacji akademickiej dla osób z niepełnosprawnością

Projekt na rzecz dostępności nauki i edukacji akademickiej dla osób z niepełnosprawnością

Data opublikowania 23 lipca 2020

Kampania Nauka bez Barier to ogólnopolski projekt na rzecz dostępności nauki i edukacji akademickiej dla osób z niepełnosprawnością, realizowany pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Akcję realizuje Fundacja Neuron Plus, a jej głównym narzędziem jest platforma edukacyjno-informacyjna www.naukabezbarier.pl. To pierwsze tego typu miejsce w Polsce, dedykowane środowiskom akademickim i naukowym – w tym osobom z niepełnosprawnością oraz przedsiębiorcom. Strona stanowi kompendium wiedzy dla wszystkich wskazanych grup oraz umożliwia m.in. wzajemną współpracę i wymianę doświadczeń oraz prezentację badań i projektów.

Główne cele projektu Nauka bez Barier obejmują propagowanie idei likwidacji barier w szkolnictwie wyższym i przestrzeni akademickiej wobec osób z niepełnosprawnością; zwiększenie dostępności uczelni i środowisk akademickich dla tych osób, czy ich aktywizację w zakresie korzystania z ofert nauki i szkolnictwa wyższego.

NAUKA BEZ BARIER - plakat

Plakat zawierający treść: Dostępność edukacji akademickiej dla osób z niepełnosprawnością? Dowiedz się więcej! Odwiedź informacyjno-edukacyjną platformę będącą kompendium wiedzy dla osób z niepełnosprawnością, środowiska akademickiego i przedsiębiorców.

Konsultacje z doradcą kariery
Dolnośląska Sieć Biur Karier