Strona główna/Dolnośląska Sieć Biur Karier

Dolnośląska Sieć Biur Karier

Biuro Karier Uczelni Jana Wyżykowskiego należy do Dolnośląskiej Sieci Biur Karier (DSBK), która jest inicjatywą regionalną i dobrowolną. Powstała dzięki porozumieniu zawartym przez biura karier działające przy dolnośląskich uczelniach publicznych i niepublicznychFunkcjonowanie w ramach DSBK umożliwia Biurom Karier lepszą efektywność pod względem wymiany informacji i wiedzy oraz własnego rozwoju. Dodatkowo taka współpraca pozwala na znaczny stopień innowacyjności przy jednoczesnym działaniu w ramach szerokiej dziedziny życia społecznego, jaką jest doradztwo zawodowe.

Do najważniejszych zadań Dolnośląskiej Sieci Biur Karier należą:

  • wymiana informacji na temat: realizowanych projektów i przedsięwzięć dotyczących rynku pracy, aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów, poradnictwa zawodowego;
  • promocję idei Biur Karier w środowisku akademickim oraz biznesowym Dolnego Śląska;
  • realizowanie, w miarę możliwości oraz po uzyskaniu akceptacji władz po szczególnych
    uczelni, wspólnych projektów, imprez, przedsięwzięć skierowanych do studentów/absolwentów oraz pracodawców, m.in. Program Mentoringu dla Studentów, Menu Kariery, Międzyuczelniana Gra Akademicka.

Dolnośląska Sieć Biur Karier w swoich działaniach kieruje się zasadą dobrowolności i równości – decyzje dotyczące udziału w poszczególnych działaniach i inicjatywach każde z biur podejmuje indywidualnie, po uzyskaniu akceptacji odpowiednich władz oraz ustaleniu możliwości logistycznych i organizacyjnych jakimi biuro dysponuje.

W skład Dolnośląskiej Sieci Biur Karier wchodzą:

Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego – Biuro Karier

Biuro Karier Dział Praktyk i Promocji Zawodowej Wyższej Szkoły Bankowej

Biuro Karier Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Biuro Karier i Promocji Zawodowej Uniwersytetu Ekonomicznego

Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego

Biuro Karier HERMES Wyższej Szkoły Handlowej

Biuro Karier Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu

Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej

Biuro Karier Wyższej Szkoły Humanistycznej

Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego

Biuro Karier Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki

Biuro Karier Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”

Biuro Karier Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej

Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona

Konsultacje z doradcą kariery
Dolnośląska Sieć Biur Karier