Wolontariat - zdjęcie ilustracyjne

Wolontariat

Nikogo już nie dziwi, że obecnie w dokumentach rekrutacyjnych w rubryce doświadczenie zawodowe wpisuje się m.in. działalność w organizacjach pozarządowych. Jest to jedna z form edukacji nieformalnej, która daje możliwość wypróbowania sił w różnych dziedzinach życia społecznego, tym samym pozwalając na zbadanie doświadczenia oraz umiejętności.

Czym jest wolontariat? Kim jest wolontariusz?

Wolontariat – jak podaje Volunteering Ireland ,,jest poświęceniem czasu i energii na rzecz społeczności lokalnej, osób spoza rodziny, na rzecz rozwoju środowiska itp. Działalność wolontarystyczna ma charakter bezpłatny, z wyjątkiem zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywanym świadczeniem”.

Wolontariusz – ,,to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie” (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Od grudnia 2016 r. na naszej uczelni działa Studenckie Koło Naukowe „Wolontariusze”. Jego celem jest integracja środowiska studenckiego, współpraca ze środowiskiem lokalnym, rozwijanie inicjatywy i zainteresowań studentów wolontariatem, a także prowadzenie badań i projektów naukowych. Założycielami koła są zainteresowani jego działalnością studenci kierunku Pedagogika.

Opiekunem Studenckiego Koła Naukowego „Wolontariusze” jest dr Beata Kohlman.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką wolontariatu do dołączenia do Koła!


Tematyczne strony:

Konsultacje z doradcą kariery
Dolnośląska Sieć Biur Karier