Wolontariat - zdjęcie ilustracyjne

Wolontariat

Nikogo już nie dziwi, że obecnie w dokumentach rekrutacyjnych w rubryce doświadczenie zawodowe wpisuje się m.in. działalność w organizacjach pozarządowych. Jest to jedna z form edukacji nieformalnej, która daje możliwość wypróbowania sił w różnych dziedzinach życia społecznego, tym samym pozwalając na zbadanie doświadczenia oraz umiejętności.

Czym jest wolontariat? Kim jest wolontariusz?

Wolontariat – jak podaje Volunteering Ireland ,,jest poświęceniem czasu i energii na rzecz społeczności lokalnej, osób spoza rodziny, na rzecz rozwoju środowiska itp. Działalność wolontarystyczna ma charakter bezpłatny, z wyjątkiem zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywanym świadczeniem”.

Wolontariusz – ,,to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie” (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Od grudnia 2016 r. na naszej uczelni działa Studenckie Koło Naukowe „Wolontariusze”. Jego celem jest integracja środowiska studenckiego, współpraca ze środowiskiem lokalnym, rozwijanie inicjatywy i zainteresowań studentów wolontariatem, a także prowadzenie badań i projektów naukowych. Założycielami koła są zainteresowani jego działalnością studenci kierunku Pedagogika i Zarządzanie. W kole aktywnie pracuje 31 osób, a jego pracami kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą:

  • Aneta Zalega – Przewodnicząca,
  • Elżbieta Klaub – Sekretarz.

Opiekunem Studenckiego Koła Naukowego „Wolontariusze” jest dr Agnieszka Nowicka.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką wolontariatu do dołączenia do Koła!


Tematyczne strony:

Konsultacje z doradcą kariery
Dolnośląska Sieć Biur Karier