O nas


Działalność Biura Karier

Biuro Karier koncentruje się przede wszystkim na pomocy studentom oraz absolwentom Uczelni Jana Wyżykowskiego w łatwiejszym znalezieniu się na rynku pracy poprzez:

 • pogłębianie wiedzy studentów oraz absolwentów dotyczącej zarówno lokalnego, jak i ogólnopolskiego rynku pracy,
 • pomoc w zakresie samodzielnego poszukiwania pracy w odniesieniu do posiadanych kwalifikacji i aspiracji zawodowych,
 • pozyskiwanie i rozpowszechnianie ofert pracy, staży, praktyk, wolontariatu dla studentów i absolwentów UJW,
 • szkolenia i warsztaty z zakresu planowania kariery zawodowej oraz rynku pracy,
 • organizowanie cyklicznych spotkań z pracodawcami,
 • promowanie sylwetek studentów i absolwentów UJW wśród pracodawców.

Informacje dla studenta/absolwenta

Przychodząc do Biura Karier otrzymasz wsparcie w:

 • zredagowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny),
 • przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • zgromadzeniu informacji o rynku pracy,
 • pozyskaniu wiadomości dotyczących szkoleń zawodowych oraz podwyższających kwalifikacje zawodowe,
 • nabyciu nowych oraz pożądanych na rynku pracy umiejętności zawodowych.

Pamiętaj, że wszystkie usługi świadczone w ramach usług Biura Karier są bezpłatne.


Biuro Karier prowadzi współpracę z Pracodawcami w zakresie:

 • pogłębiania wiedzy studentów oraz absolwentów UJW dotyczącej wymagań kwalifikacyjnych stawianych przez pracodawców,
 • publikowania oraz rozpowszechniania ofert pracy, staży, wolontariatu lub innej pracy zarobkowej wśród studentów i absolwentów UJW,
 • promowania wizerunku, marki zgłaszających się firm, instytucji i zakładów pracy.

Nawiązując współpracę z Biurem Karier UJW Pracodawca może liczyć na:

 • promowanie wizerunku, marki firmy wśród studentów i absolwentów UJW,
 • możliwość bezpośredniego kontaktu ze studentami oraz absolwentami UJW w ramach organizowanych spotkań panelowych.

Pracodawco, wszystkie usługi świadczone w ramach Biura Karier są bezpłatne.

Konsultacje z doradcą kariery
Dolnośląska Sieć Biur Karier