Strona główna/Bez kategorii/„Kreator” – projekt wsparcia samozatrudnienia

„Kreator” – projekt wsparcia samozatrudnienia

Data opublikowania 21 kwietnia 2021
Weź bezzwrotną dotację w swoje ręce! Ponad 38K na założenie firmy!

Stowarzyszenie Euro-Concret w partnerstwie z Eurowektor spółka z o.o. rozpoczyna realizację projektu pn. „Kreator„- kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia młodych mieszkańców Dolnego Śląska, działanie POWER 01.02.01. W ramach projektu Uczestnik będzie mógł otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 38 650,00 zł . Zostanie przyznanych 108 dotacji.

Wsparciem zostaną objęte osoby spełniające łącznie następujące warunki:

  • w wieku od 18-29 r. życia,
  • bierne zawodowo lub są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy,
  • z województwa dolnośląskiego (tj. są osobami fizycznymi, które zamieszkują/uczą się na obszarze województwa dolnośląskiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego)
  • utraciły zatrudnienie po 1.03.2020 roku (os., które były zatrudnione w ramach stosunku pracy/um. cywilno-prawnej i straciły zatrudnienie po 1.03.2020r., osoby, które prowadziły działalność gospodarczą i zamknęły ją po 1.03.2020 jeśli minął okres co najmniej 12 m-cy od dnia zamknięcia działalności do dnia poprzedzającego przystąpienie do proj.) i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostawały poza rynkiem pracy,
  • nie należą do grup wyłączonych ze wsparcia wskazanych w regulaminie konkursu nr POWR.01.02.01-IP.10-02-002/20 (por. od s.15).

Do projektu zostanie zrekrutowanych 120 osób w tym 72 kobiety  i 48 mężczyzn. Co najmniej 12 Uczestników projektu  będzie osobami  zamieszkującymi (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Wsparcie:

  • bezpłatne szkolenia – 40 godzin szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • bezpłatne doradztwo eksperta dotacyjnego (pomoc w pisaniu biznesplanu 3 godz. na uczestnika projektu),
  • 108 dotacji inwestycyjnych w kwocie maksymalnie 23 050,00zł netto,
  • 108 dotacji w ramach finansowego wsparcia pomostowego -2600,00zł netto przez okres 6 miesięcy (łącznie aż 15 600,00zł netto).

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji!

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są w okresie od 22.04.2021 do 13.05.2021.

Regulamin rekrutacji oraz wszelkie szczegóły znajdują się na stronie: www.euroconcret.pl/kreator

Kontakt: tel. 500 520 027, email: stowarzyszenie.euroconcret@gmail.com

Informacja dla studentów dotyczaca projektu KREATOR. Na plakacie jest mężczyzna, który palcem wskazującym pokazuje na termin naboru oraz dane teleadresowe.

Konsultacje z doradcą kariery
Dolnośląska Sieć Biur Karier