Absolvent Talent Days 2019

Zapraszamy na wiosenną edycję Absolvent Talent Days 2019. Czym są Absolvent Talent Days? To największe targi pracy w Polsce. Dla kogo są przeznaczone? Dla Was – studentów i młodych absolwentów. Gdzie się odbywają? W jednym z 7 największych miast w Polsce. Kogo spotkasz? Przedstawicieli najważniejszych firm na rynku właśnie teraz szukających pracowników, prezesów i managerów polskich […]

Nowy projekt dla osób z niepełnosprawnością

Rozpoczyna się rekrutacja uczestników do projektu: „Doradztwo + szkolenia + staż = PRACA. Aktywizacja zawodowa absolwentów z niepełnosprawnością” współfinansowanego ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Absolwent”. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z całej Polski, spełniające następujące kryteria: posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne); posiadające orzeczenie o lekkim stopniu […]

Ruszył nabór do XV. edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu

Studenci zainteresowani tematem CSR (ang. Corporate Social Responsibility – społeczna odpowiedzialność biznesu), chcący rozwijać się w tym obszarze, mogą aplikować do 15. edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu – jedynego w Polsce tak prestiżowego i nastawionego na praktykę bezpłatnego projektu edukacyjnego dotyczącego CSR. Rekrutacja odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/lob i potrwa do 8 stycznia. […]

Wygraj staż w Ministerstwie Finansów!

„Podatkowe wsparcie przedsiębiorczości” to temat pracy konkursowej w czwartej edycji konkursu „Podatkowi liderzy”. Studenci i absolwenci kierunków prawniczych i ekonomicznych przedstawią swoje pomysły na wykorzystanie regulacji podatkowych dla wspierania innowacyjności i tworzenia nowych miejsc pracy. Na najlepszych czeka 12 płatnych staży w Ministerstwie Finansów! Ulga na badania i rozwój, przepisy o IP Box, niższy podatek […]