Strona główna/Przydatne linki

Przydatne linki - ilustracja

Przydatne linki

Internetowe serwisy pracy/staży/praktyk:


Internetowe serwisy agencji pośrednictwa pracy/praca czasowa/doradztwo personalne:


Dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą:

 • www.funduszeeuropejskie.gov.pl – Unia Europejska, dotacje unijne, fundusze unijne
 • Poradnik dla nowo powstałych przedsiębiorców. Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą?
 • www.parp.gov.pl -Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową, której zadaniem jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i UE, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich.
 • www.wsparciewstarcie.info
 • www.fungo.com.pl – Fundacja Gospodarcza
 • www.inkubatory.pl – Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
 • www.inventree.pl – portal Inventree.pl pomaga młodym ludziom w zakładaniu i prowadzeniu własnej firmy
 • www.ipis.pl – Wortal przedsiębiorczych
 • www.ksu.parp.gov.pl/index.html – Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich
 • www.mambiznes.pl – pożyteczne informacje dla wszystkich planujących założyć działalność gospodarczą
 • www.mf.gov.pl – Ministerstwo Finansów
 • www.mr.gov.pl – Ministerstwo Rozwoju
 • www.msp.money.pl – portal finansowy
 • www.parp.gov.pl  – strona Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, informacje i porady głownie dla małych i średnich przedsiębiorstw, ogłoszenia o grantach i porady na temat pozyskiwania środków pomocowych i funduszy na rozwój małej firmy, preferencyjnych kredytów itp. Wiele ciekawych linków do stron zawierających podobne informacje o innych krajach Europy
 • www.pi.gov.pl– Portal Innowacji
 • www.polskaprzedsiebiorcza.pl Polska Przedsiębiorcza – praktyczna edukacja biznesu
 • www.sife.pl – strona polskiej części międzynarodowego programu Students In Free Enterpreneurship promującego rozwój przedsiębiorczości wśród studentów miedzy innymi poprzez zacieśnienie kontaktów środowiska biznesowego i akademickiego
 • www.twojeinnowacje.pl – kompendium informacji o Funduszach Unijnych, Nowych Technologiach, Innowacjach i Nauce

Organizacje utworzone przez pracodawców i dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami:

 • www.popon.pl – Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
 • www.fozon.pl – Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Tu warto zajrzeć:


Zdobądź stypendium:


Społecznościowe portale biznesowe:

 • www.goldenline.pl – portal społecznościowy oferujący profesjonalne kontakty, oferty pracy, możliwość kontaktu z przyszłym pracodawcą, fora dyskusyjne umożliwiające wymianę wiedzy i doświadczeń,
 • www.linkedin.pl – portal służący nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów zawodowych, budowaniu profesjonalnego wizerunku oraz uzyskiwaniu wiedzy z danej branży.

 Rynek pracy to bardzo szerokie pojęcie. Aby, zwiększyć wiedzę na jego temat polecamy Słownik rynku pracy.

Konsultacje z doradcą kariery
Dolnośląska Sieć Biur Karier