Strona główna/Bez kategorii/Wygraj staż w Parlamencie Europejskim

Wygraj staż w Parlamencie Europejskim

Data opublikowania 1 grudnia 2021

Europoseł Anna Zalewska zaprasza młodzież z Dolnego Śląska i Opolszczyzny do udziału w Konkursie „Wygraj staż w Parlamencie Europejskim”!

Konkurs jest wyjątkową okazją na zdobycie doświadczenia zawodowego w instytucjach Unii Europejskiej oraz zwiększenia swoich szans na rynku pracy. Jeśli jesteś młodą osobą, otwartą na nowe wyzwania i zdobywanie kolejnych umiejętności, to staż w Parlamencie Europejskim jest idealnym miejscem dla Ciebie! Weź udział już dziś!

Stażyści muszą spełniać następujące warunki:

a) muszą posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub kraju przystępującego/kandydującego do UE. Posłowie mogą jednak oferować staże obywatelom państw trzecich, pod warunkiem że dopilnują, by stażysta wypełnił obowiązek wizowy przed wjazdem na terytorium kraju, w którym ma odbywać staż. Wiza musi zachowywać ważność przez cały okres trwania stażu i musi umożliwiać stażyście swobodne przemieszczanie się w państwie, w którym odbywa staż, a także w Belgii i we Francji;

b) muszą mieć ukończony 18. rok życia w dniu rozpoczęcia stażu w przypadku staży na podstawie umowy z Parlamentem Europejskim.

c) muszą posiadać biegłą znajomość jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej;

d) w czasie trwania stażu nie mogą być stroną umowy o pracę lub innego umownego stosunku pracy. Staże mogą być podjęte w czasie trwania umowy o pracę jedynie w przypadku, gdy stanowią część kursu szkolenia zawodowego lub działalności naukowej;

e) nie odbyli wcześniej stażu u posła, z wyjątkiem wizyt naukowych;

f) nie pracowali wcześniej jako krajowy ani akredytowany asystent posła.

Regulamin konkursu –  STAŻ ANNA ZALEWSKA PE

Formularz aplikacyjny – Formularz-aplikacyjny

 

zaproszeni na staż w Parlamencie Europejskim. Na zsdjęciu poseł Anna ZalewskaA

Konsultacje z doradcą kariery
Dolnośląska Sieć Biur Karier