Strona główna/Bez kategorii/Trwa nabór do dolnośląskiej Służby Celno-Skarbowej

Trwa nabór do dolnośląskiej Służby Celno-Skarbowej

Data opublikowania 6 listopada 2020

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy w Służbie Celno-Skarbowej w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

 1. Liczba wolnych etatów –  52.
 2. Pełnienie służby w Dolnośląskim Urzędzie Celno-Skarbowy we Wrocławiu.

Miejsce wykonywania służby – komórki organizacyjne w: Legnicy, Wałbrzychu, Polkowicach, Zgorzelcu i we Wrocławiu.

Służba Funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej to zarówno praca biurowo-administracyjna jak i praca w terenie.

Główne zadania funkcjonariusza celno-skarbowego:

 1. kontrola przestrzegania przepisów prawa celnego oraz pobór należności celnych
  i akcyzowych,
 2. odprawy podróżnych i towarów,
 3. kontrola ruchu i transportu drogowego,
 4. kontrola gier i zakładów wzajemnych,
 5. służba na polskich granicach, pilnując by nielegalne i niebezpieczne towary nie trafiły do Polski i innych krajów UE,
 6. rozpracowywanie grup przestępczych i wykrywanie kontrabandy.

(art. 2 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej – link do ustawy)

Aby zostać funkcjonariuszem celno-skarbowym wystarczy:

 1. być polskim obywatelem i korzystać z pełni praw publicznych,
 2. posiadać, co najmniej wykształcenie średnie,
 3. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne i cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 4. posiadać dobry stan zdrowia.

Przyjęcie do służby następuje po ukończeniu postępowania kwalifikacyjnego

(art. 153 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej – link do ustawy)

Oferujemy:

 1. stanowisko:  specjalista  Służby  Celno-Skarbowej,
 2. stopień służbowy: aplikant
 3. stabilne zatrudnienie na podstawie aktu mianowania,
 4.  uposażenie zasadnicze brutto w wysokości 3.429,70 zł,
 5. dodatek za stopień służbowy brutto w wysokości 452,60 zł,
 • dodatek za wieloletnią służbę za udokumentowany staż pracy  powyżej 2 lat (od 2 do 25%  miesięcznego uposażenia zasadniczego; dodatek wzrasta o 1% za każdy następny rok służby aż do osiągnięcia 20% uposażenia zasadniczego po 20 latach służby oraz
  o 0,5% za każdy następny rok służby – łącznie do wysokości 25% po 30 latach służby),
 • 13-tą pensję,
 • nową unikalną i cenną wiedzę,
 • pakiet szkoleń przygotowujący do Służby Celno-Skarbowej.

(art. 223 – 252 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej – link do ustawy)

Termin składania dokumentów: 30 listopada 2020 r.

Miejsce składania dokumentów:

 1. pocztą – Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu, ul. Powstańców Śl. 24, 26, 53-333 Wrocław,
 2. osobiście  – kancelaria Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich  24, 26-  pokój 5.

UWAGA!

na kopercie oferty należy umieścić dopisek „postępowanie kwalifikacyjne do Służby Celno-Skarbowej”.

Więcej informacji na stronie BIP+ IAS w zakładce Oferty pracy i służby KAS.

oraz https://www.youtube.com/watch?v=mgZDGqAPess

Konsultacje z doradcą kariery
Dolnośląska Sieć Biur Karier
logo Eurodesk Polkowice