Strona główna/Bez kategorii/Konkurs „Wsparcie prawne dla start-upów”

Konkurs „Wsparcie prawne dla start-upów”

Data opublikowania 5 sierpnia 2021

PARP ogłasza kolejną edycję konkursu „Wsparcie prawne dla start-upów”. Program pomaga młodym spółkom w nawiązywaniu współpracy z inwestorami i odbiorcami usług. Nabór wniosków ruszy 19 sierpnia br. i potrwa do 30 września br. Program jest finansowany z dotacji celowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Celem programu jest sfinansowanie młodym firmom kosztów doradztwa prawnego wspierającego współpracę z inwestorami oraz kontrahentami. Kwota wsparcia dla jednego przedsiębiorcy biorącego udział w programie wynosi do 22 tysięcy zł.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na konsultacje prawne, analizę treści umów inwestycyjnych, wsparcie negocjacji z funduszem VC lub Aniołem biznesu, a także doradztwo i wsparcie prawne w zakresie realizowanego procesu inwestycyjnego, procesów zamówień oraz inwestycji. W ramach konkursu nie jest wymagany wkład własny.

Wiele młodych firm boryka się z trudnościami dotyczącymi natury prawno-formalnej, które w znacznym stopniu determinują pomyślny rozwój czy nawet dalszy byt firmy. Dlatego PARP ponownie uruchamia konkurs zakładający wsparcie właśnie w tym zakresie – wyjaśnia Mikołaj Różycki, zastępca prezesa PARP.

Do programu mogą się zgłosić mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które działają na rynku nie dłużej niż 5 lat i osiągają przychody od maksymalnie 3 lat. Warunkiem jest również posiadanie dokumentu potwierdzającego zainteresowanie inwestora rozpoczęciem lub kontynuowaniem procesu inwestycyjnego.

OGŁOSZENIE KONKURSU – 5 sierpnia 2021 r.

START SKŁADANIA WNIOSKÓW– 19 sierpnia 2021 r.

KONIEC PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW – 19 września 2021 r.

Więcej informacji na stronie: www.parp.gov.pl/wsparcie-prawne-dla-start-upow

 

Źródło: www.parp.gov.pl

Konsultacje z doradcą kariery
Dolnośląska Sieć Biur Karier