Strona główna/Bez kategorii/Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Data opublikowania 12 października 2022

Rada ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP zaprasza absolwentów do udziału w III edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce. Organizatorem konkursu jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla zwycięzców czekają nagrody pieniężne:

  1. za zajęcie pierwszego miejsca – 10 000 złotych brutto;
  2. za zajęcie drugiego miejsca – 7 000 złotych brutto;
  3. za zajęcie trzeciego miejsca – 4 000 złotych brutto.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Uczestnikami konkursu mogą być autorzy prac magisterskich o tematyce przedsiębiorczości, którzy na podstawie zgłaszanych prac uzyskali tytuł zawodowy pomiędzy 1 stycznia 2017 roku a 30 września 2022 roku. Prace magisterskie mogą zgłaszać również promotorzy (za zgodą autora).

Do kiedy trwa przyjmowanie zgłoszeń?

Przyjmowanie zgłoszeń trwa od 3 października do 20 listopada 2022 roku.

Jak wziąć udział w konkursie?

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • przesłać jeden egzemplarz pracy magisterskiej i jej streszczenie (maksymalnie 1800 znaków bez spacji) w wersji elektronicznej na adres e–mail: konkurs.mgr@prezydent.pl oraz
  • przesłać wydrukowany formularz zgłoszeniowy (edytowalny plik PDF), kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra i zwięzłą opinię promotora na temat pracy magisterskiej na adres organizatora (lub złożyć osobiście).

Szczegółowe informacje oraz warunki uczestnictwa znajdują się w Regulaminie.

Dwoje ludzi w togacj  i biretach i informacja Konkurs

Konsultacje z doradcą kariery
Dolnośląska Sieć Biur Karier