Strona główna/Bez kategorii/Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Data opublikowania 15 lipca 2020

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2020 jest sfinansowany z budżetu gminy Polkowice oraz programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czym są usługi asystencji?

Praca asystenta w Programie ma na celu pomoc pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Daje szansę na poprawę jakości życia czyniąc je bardziej niezależnym i umożliwia większe zaangażowanie osób z niepełnosprawnościami w wydarzenia społeczne, kulturalne i sportowe.

Uczestnicy Programu będą mogli skorzystać z usług asystenta osobistego w wymiarze maksymalnym 30 godzin w miesiącu na osobę.

Kto może wziąć udział w Programie?

Adresatami Programu są osoby z niepełnosprawnością:

– zamieszkujące gminę Polkowice;

-pełnoletnie posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

– nie korzystające z innych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych a także usług o których mowa w programie MRPiPS pn.: „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły i trwa do zamknięcia listy odbiorców usługi.

Osoby zainteresowane usługą asystenta zapraszamy do Biura Fundacji Eudajmonia (ul. Borówkowa 5a, 59-101 Polkowice). Szczegółowych informacji udzielają: Pani Małgorzata Karlak – Kąca – tel. 728 896 620, Pani Marzena Szewczyk – tel. 504 026 340, e-mail: biuro@eudajmonia.pl

Źródło: www.eudajmonia.pl

Konsultacje z doradcą kariery
Dolnośląska Sieć Biur Karier