Praca dla asystentów osób z niepełnosprawnościami

Fundacja Eudajmonia poszukuje do pracy asystentów osób z niepełnosprawnościami na terenie gminy Polkowice:

✔️ osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej

lub

✔️ osoby posiadające wykształcenie min. średnie oraz co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w
udzielaniu bezpośredniej pomocy bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,

✔️ wysokie kompetencje społeczne (m.in. samodzielność, odpowiedzialność, radzenie sobie ze stresem, skuteczne porozumiewania się i utrzymywanie dobrych relacji interpersonalnych, dyspozycyjność i punktualność, empatia) weryfikowane w trakcie zestandaryzowanej rozmowy rekrutacyjnej (kwestionariusz rozmowy został opracowany i przetestowany w trakcie poprzednich projektów z tego samego obszaru; rozmowa będzie prowadzona
wyłącznie z nowymi kandydatami na asystentów),

✔️ nie karane za popełnione umyślnie przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.

Więcej: Fundacja Eudajmonia, ul. Borówkowa 5a, 59-101 Polkowice, tel. 76 753 91 39