EurodeskMapa Polski z zaznaczonymi punktami Eurodesk

W 2014 roku na naszej uczelni utworzono lokalny punkt informacji młodzieżowej Eurodesk Polska. Eurodesk to program dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych, wspierany –finansowo i merytorycznie – przez Komisję Europejską, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego w ramach programu Erasmus+. Sieć działa w 33 krajach europejskich. Należą do niej organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą, zajmujące się informacją europejską i/lub młodzieżową. W Eurodesku działa ponad 1300 organizacji, w tym blisko 100 w sieci Eurodesk Polska.


Czym zajmuje się sieć?

Punkty informacyjne Eurodesk Polska udzielają informacji dotyczącej m.in. pracy, wolontariatu. Prowadzą lekcje i warsztaty dla młodzieży, realizują projekty informacyjne, rozpowszechniają publikacje i materiały promocyjne Eurodesku.

Praca w Europie – znajdziecie tu informacje m.in. o: najważniejszych formalnościach, warunkach pracy lub też jak założyć własną działalność w krajach UE.

Eurowolontariat – możliwości wolontariatu w Europie jest dużo. Praca społeczna w innym kraju służy rozwojowi społecznemu i ekonomicznemu Europy i zwiększeniu mobilność Europejczyków.


Publikacje o nauce, pracy i wolontariacie w Europie:

  • „Na biało” – lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy myślą o pracy w Europie, ale nie wiedzą od czego zacząć. W jakim europejskim państwie pracuje się najkrócej ? Gdzie jest najwyższa płaca minimalna? W którym kraju w Europie przysługuje dwutygodniowy urlop z okazji ślubu?
  • „Altruista w akcji, czyli wszystko, co chcesz wiedzieć o wolontariacie za granicą” – czyli wszystko, co chcesz wiedzieć o wolontariacie za granicą.
  • Europejski Portal Młodzieżowy – informacje o wolontariacie, wyszukiwarka projektów dot. wolontariatu.
  • Europa dla aktywnych – kwartalnik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Czasopismo porusza problematykę związaną z polityką młodzieżową Unii Europejskiej, edukacją międzykulturową, programami edukacyjnymi UE i informacją młodzieżową.

Kontakt

Uczelnia Jana Wyżykowskiego
ul. Skalników 6b, pokój 204B, 59-101 Polkowice

Godziny przyjęć: pon. – pt.: 8.00-15.00

tel. 76 746 53 45
email: polkowice@eurodesk.eu

Konsultant: Marta Ambroziak-Sieradzka

Konsultacje z doradcą kariery
Dolnośląska Sieć Biur Karier
logo Eurodesk Polkowice