Young Leaders Programme

Masz od 21 do 26 lat, działasz społecznie i wiesz jak rozwiązać problemy współczesnego świata? Aplikuj do Young Leaders Programme i wygraj zaproszenie do Brukseli.

W projekcie towarzyszącym Europejskim Dniom na rzecz Rozwoju (EDD), które odbędą się w Brukseli 18 i 19 czerwca, weźmie udział 15 młodych osób z całej Europy. Będą oni uczestniczyć w warsztatach z międzynarodowymi ekspertami  oraz dyskusjach z decydentami i prezentować swe działania oraz pomysły przed międzynarodowym audytorium.

Tegoroczne EED odbędą się pod hasłem: Addressing inequalities: building a world which leaves no one behind.

Aby zakwalifikować się do projektu, należy wypełnić znajdujący się na stronie EED formularz aplikacyjny opisując w nim swoje doświadczenie związane z zaangażowaniem w walkę z nierównościami i działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Wszelkie koszty związane z udziałem w programie pokrywa Komisja Europejska.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 24 marca o godz. 13:00.

Źrodło: www.eurodesk.pl