Wygraj staż w Ministerstwie Finansów!

„Podatkowe wsparcie przedsiębiorczości” to temat pracy konkursowej w czwartej edycji konkursu „Podatkowi liderzy”. Studenci i absolwenci kierunków prawniczych i ekonomicznych przedstawią swoje pomysły na wykorzystanie regulacji podatkowych dla wspierania innowacyjności i tworzenia nowych miejsc pracy. Na najlepszych czeka 12 płatnych staży w Ministerstwie Finansów!

Ulga na badania i rozwój, przepisy o IP Box, niższy podatek CIT – to tylko niektóre przykłady istniejących instrumentów.

Czy są one wystarczające?

Jaka jest właściwa strategia podatkowego wspierania biznesu?

Przedstaw swoją wizję skutecznego wsparcia przedsiębiorczości i zostań podatkowym liderem!

Jak wziąć udział w konkursie?

Pracę konkursową „Podatkowe wsparcie przedsiębiorczości” wyślij do 7 grudnia 2018 r. na adres praktyki@mf.gov.pl.

UWAGA: praca nie może przekroczyć dwóch stron formatu A4, czcionka 12.

Do pracy dołącz CV, wypełnioną kartę zgłoszenia udziału w konkursie, formularz klauzuli informacyjnej oraz kopię dokumentu, który potwierdza twój status studenta/absolwenta na kierunku prawniczym lub ekonomicznym (np. ważnej legitymacji studenckiej lub dyplomu ukończenia studiów).

Harmonogram konkursu
do 14 grudnia 2018 – informacja o terminie rozmów z autorami wybranych prac konkursowych
17 grudnia 2018 – 11 stycznia 2019 – rozmowy kwalifikacyjne
do 18 stycznia 2018 – publikacja wyników na stronie internetowej www.mf.gov.pl.

 

Źródło: www.mf.gov.pl