Weź udział w projekcie ,,Samodzielni Niezależni”

Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych jako lider Zatrudnienia Wspomaganego, informuje o kolejnym projekcie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami „SAMODZIELNI NIEZALEŻNI„. Projekt realizowany jest od 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r.

Podstawowym celem projektu jest stworzenie realnej szansy otrzymania i utrzymania pracy zarobkowej dla osób najbardziej dyskryminowanych na otwartym rynku pracy, tj. osób doświadczających kryzysu psychicznego i po oraz osób z niepełnością intelektualną, a tym samym podniesienie jakości ich życia, samooceny oraz przełamywanie barier społecznych i stereotypów.

Idea wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy przy udziale wykwalifikowanych instruktorów (trenerów) – „job coaching” zrodziła się w USA w latach 80-tych. Model „Job Coaching” oparty jest na zmianie podejścia do usług w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy poprzez zmiana sposobu myślenia z tradycyjnego: przeszkolić –> zatrudnić, na zgodne z procesem wspomaganego zatrudniania: zatrudnić –> wyszkolić –>utrzymać.

Oferujemy:

  •  wsparcie w pozyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym, które są    nieaktywne zawodowo lub bezrobotne, w wieku 18- 60 lat,
  •  indywidualne wsparcie trenera pracy, psychologa oraz doradcy zawodowego,
  •  zajęcia grupowe związane z aktywizacją zawodową,
  •  udział w „próbkach pracy” w przedsiębiorstwach na otwartym rynku pracy,
  •  udział w praktykach zawodowych,
  •  wsparcie w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych,
  • wsparcie w zakresie spraw formalnych związanych z zatrudnieniem.

 

Udział w projekcie jest nieodpłatny. Projekt realizowany jest przez Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Kontakt: Marta Knopińska, tel. 728 345 696, e-mail: m.knopinska@wson.wroc.pl

Źródło: www.wson.wroc.pl