Wakacyjna praca w Niemczech

Co prawda w kalendarzu mamy zimę, ale może warto już teraz pomyśleć o planach wakacyjnych? Przedstawiamy ofertę Niemieckiego Urzędu Pracy (ZAV) w Bremen na okres wakacyjny 2019 r.

 1. O zatrudnienie mogą się ubiegać pełnoletni uczniowie, studenci oraz osoby poszukujące pracy.
 2. Oferowana praca wakacyjna to praca pomocnicza w hotelarstwie, gastronomii lub przy sprzątaniu.
 3. Czas pracy, wynagrodzenie oraz pozostałe warunki pracy odpowiadają uregulowaniom taryfowym lub normom przyjętym na terenie danego landu w Niemczech. Ponieważ najczęściej pierwsze wynagrodzenie jest wypłacane na początku następnego miesiąca (do 10 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc) należy zabrać ze sobą pieniądze zapewniające utrzymanie w początkowym okresie zatrudnienia i pobytu na terenie Niemiec.
 4. Koszty przejazdu pokrywa podejmujący pracę (w przypadku pracy na wyspach często pracodawca opłaca koszt podróży promem – do uzgodnienia z pracodawcą).
 5. Pracodawca może zaoferować zakwaterowanie i wyżywienie, jednak nie ma takiego obowiązku. Miesięczny koszt utrzymania jest uregulowany ustawowo i wynosi w 2019 roku. Jeśli kandydat zdecyduje się na zakwaterowanie i wyżywienie u pracodawcy:

– pełne wyżywienie 251 €,

– zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym 196,35 € (bez wyżywienia),

– zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym 103,95 € za osobę (bez wyżywienia).

 1. Podstawą zatrudnienia jest umowa o pracę zawarta zgodnie z niemieckimi przepisami prawa pracy.
 2. Osoba, która otrzymała ofertę pracy i nie zdecydowała się podjąć zatrudnienia (przed podpisaniem umowy o pracę) zobowiązana jest do poinformowania o tym fakcie doradcę EURES z Polski (pocztą elektroniczną na adres: uberman@wup.zgora.pl lub a.bajon@wup.zgora.pl lub pisemnie na adres WUP Zielona Góra).
 3. Po podpisaniu umowy o pracę należy samodzielnie uzgodnić bezpośrednio z pracodawcą termin przyjazdu i rozpoczęcia pracy.
 4. W przypadku rezygnacji z wyjazdu należy obligatoryjnie złożyć formularz rezygnacji (druk) i wysłać go do doradcy EURES z Polski (pocztą elektroniczną na adres: uberman@wup.zgora.pl lub a.bajon@wup.zgora.pl lub pisemnie na adres WUP Zielona Góra, w terminie 7 dni).

Komplet wymaganych dokumentów stanowią:

 • Formularz zgłoszeniowy + CV,
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami pracy,
 • Oświadczenie o podaniu danych,
 • Podpisania klauzula informacyjna

 

Termin składania podań: do 28 lutego 2019 r. Dokumenty można składać pocztą tradycyjną lub e-mailem.

Wojewódzki Urząd Pracy/EURES

Wyspiańskiego 15, pok. 14

65-036 Zielona Góra

E-mail: a.uberman@wup.zgora.pl, a.bajon@wup.zgora.pl

 

Załączniki do pobrania ze strony www.eures.dwup.pl :     

 • Formularz zgłoszeniowy,
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami pracy,
 • Oświadczenie o podaniu danych,
 • Klauzula informacyjna,
 • Formularz rezygnacji.