Stypendia Google dla studentów informatyki

Jak podaje sieć Eurodesk Polska, Google szykuje stypendia dla studentów z niepełnosprawnościami, którzy kształcą się na kierunkach informatycznych.

Wsparcie finansowe ma służyć pokonywaniu barier, które utrudniają osobom z niepełnosprawnościami realizowanie studiów w dziedzinie informatyki. Ma także umożliwić osiąganie coraz lepszych wyników, tym samym tworząc nowe technologie.

Amerykański gigant z branży informatycznej we współpracy z EmployAbility, przyzna łącznie 10 stypendiów o wartości 7 tys. euro każde.

Kto może ubiegać się o takie dofinansowanie?

Osoby posiadające w roku akademickim 2018/2019 status studenta studiów: licencjackich, magisterskich lub doktoranckich na jednej z Europejskich uczelni oraz planujący kontynuowanie nauki w roku 2019/2020.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 6 grudnia 2018 r.

Więcej informacji znajdziecie tu -> Google.