Staże im. Roberta Schumana

Od 1 czerwca Parlament Europejski przyjmuje zgłoszenia od kandydatów na staż im. Roberta Schumana. Ten program płatnych, pięciomiesięcznych staży umożliwia zdobywanie cennego doświadczenia zarówno w siedzibach PE w Brukseli, Strasburgu i Luksemburgu, jak i w Biurach Kontaktowych PE we wszystkich krajach Unii Europejskiej – w tym w Biurze we Wrocławiu.

O staż im. Roberta Schumana mogą ubiegać się osoby, które:

  • mają ukończone 18 lat;
  • posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych;
  • spełniają wymogi językowe;
  • przedstawią aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;
  • nie pracowały dłużej niż dwa kolejne miesiące w instytucji lub organie UE;
  • w okresie sześciu miesięcy przed rozpoczęciem stażu nie uczestniczyły w programie wizyt naukowych.

Terminy staży oraz terminy składania podań:

  • Staż w okresie 1 października – 28/29 lutego – termin składania podań: 1 czerwca – 30 czerwca
  • Staż w okresie 1 marca – 31 lipca – termin składania podań: 1 listopada – 30 listopada

Kandydaci mogą ubiegać się o maksymalnie 3 staże w jednym okresie.

Podania złożone po terminie lub podania spontaniczne nie będą rozpatrywane. Co roku o staż w Parlamencie Europejskim ubiega się 21 000 osób, z których wybranych zostaje 900. Procedury rekrutacji i selekcji są odpowiednio dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji o stażach w Parlamencie Europejskim można znaleźć na stronie http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/pl/work-with-us/traineeships

Źródło: www.europarl.europa.eu