Płatne staże w Parlamencie Europejskim

Staże im. Roberta Schumana skierowane są dla absolwentów szkół wyższych – dla osób, które ukończyły studia na poziomie min. licencjatu. Staż trwa 5 miesięcy. Rozpoczyna się 1 marca lub 1 października. Można go odbywać w Brukseli, Luksemburgu, Strasburgu lub w Biurach PE w 28 państwach członkowskich, a zatem także w Biurze Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu lub w Warszawie.

Terminy odbywania stażu  
1 marca – 31 lipca
1 listopada – 30 listopada

Terminy przyjmowania podań
1 października – 28/29 lutego
1 czerwca – 30 czerwca

Kandydaci na staż dla absolwentów szkół wyższych:
– muszą posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE lub kraju kandydującego do przystąpienia do UE (wskazówka: 10% stażystów może pochodzić spoza państw członkowskich lub ubiegających się o członkostwo),
– muszą mieć ukończony 18. rok życia w chwili rozpoczęcia stażu (nie ma górnej granicy wieku),
– muszą wykazać biegłą znajomość jednego z języków urzędowych UE,
– nie odbywali wcześniej płatnego stażu i nie pracowali dłużej niż dwa kolejne miesiące w instytucji lub organie UE (wskazówka: osoby, które brały udział w programie stażowym Erasmus+ mogą nadal aplikować o staż w PE, jeśli staż Erasmus+ nie odbywał się w jednej z instytucji UE i nie trwał dłużej niż cztery tygodnie),
– w okresie sześciu miesięcy przed rozpoczęciem stażu nie uczestniczyli w programie wizyt naukowych.

Rejestracja. Odwiedź główną stronę poświęconą stażom (https://ep-stages.gestmax.eu), wybierz ofertę, na którą chcesz aplikować, a następnie wypełnij formularz rejestracyjny.

Aplikowanie. Wybierz stanowisko, które Cię interesuje, zaloguj się na wcześniej utworzone konto, prześlij swoje CV (tylko w formacie Europass) i list motywacyjny (maksymalnie jedna strona).

Możesz ubiegać się tylko o 3 oferty stażowe w jednym okresie aplikacyjnym.

Dokumenty, które należy przesłać po umieszczeniu na liście kandydatów, to:

  • skan dowodu tożsamości,
  • skan dyplomu uczelni wyższej,
  • zaświadczenie o niekaralności (nie starszy niż 6 miesięcy),
  • zaświadczenie o miejscu zamieszkania.

Procedury rekrutacji i selekcji są odpowiednio dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Istnieje możliwość odbywania staży w innych instytucjach Unii Europejskiej. Najwięcej stażystów przyjmuje Komisja Europejska. Bliższe informacje: http://ec.europa.eu/stages/.