Płatne staże im. Roberta Schumana

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, iż do 30 listopada  2018 r. istnieje możliwość składania aplikacji na płatne stypendia  im. Roberta Schumana  w Parlamencie Europejskim. Parlament Europejski oferuje blisko 400 ofert staży w poszczególnych dyrekcjach PE.

Staż można odbywać w Brukseli, Luksemburgu, a także w innych miastach państw UE.

Na stypendium mogą zgłosić się absolwenci szkół wyższych posługujący się biegle dwoma językami urzędowymi UE*.

Osoby, które pracowały więcej niż dwa kolejne miesiące w instytucji lub agencji UE nie mogą starać się o ww. staż.

Więcej informacji o ofertach staży, zadaniach realizowanych podczas takiego stażu, szczegółowych wymaganiach wobec kandydatów i procedurze aplikacji,  znajdziecie tu
się na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego oraz Europejskiego Urzędu Doboru Kadr.

 

* należy pamiętać, iż język polski jest językiem urzędowym UE

Źródło: www.msz.gov.pl