Młodzi innowacyjni po raz IV.

Rusza IV edycji konkursu Młodzi Innowacyjni dla PGNiG – MIP 2018, na projekt badawczo-rozwojowy dla GK PGNiG.

Konkurs przeznaczony jest dla
studentów, doktorantów oraz młodych naukowców i ma na celu wyszukanie innowacyjnych projektów i pomysłów z obszarów działalności Grupy Kapitałowej PGNiG. Jako lider rynku gazowego w Polsce i firma intensywnie wspierająca działania badawczo-rozwojowe i innowacyjne zależy nam, na jak najszerszym pozyskaniu ciekawych tematów, które mogą zainicjować realizację użytecznych dla naszej firmy projektów B+R. Z przesłanych projektów, wiele propozycji cechowało się wysokim poziomem innowacyjności.

W roku bieżącym oczekujemy na pomysły w następujących obszarach tematycznych:

  1. Technologie wodorowe; wodór i gazownictwo
  2. Propozycje aplikacji na smartfon dla gazownictwa/odbiorców gazu
  3. Big Data – zastosowania, możliwości
  4. Pozyskiwanie metanu z węgla (CBM)
  5. Robotyka i sztuczna inteligencja
  6. Media społecznościowe – możliwości dla sektora
  7. Nowe zastosowanie paliw gazowych
  8. Innowacyjne metody współpracy z klientem
  9. Technologie poprawiające skuteczność cementowania odwiertów
  10. Wiercenia kierunkowe: wyzwania technologiczne oraz w innych obszarach działalności GK PGNiG, a także w zakresie popularyzacji marki PGNiG.

Zgłoszenia do konkursu należy dokonywać wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy: konkursMIP@pgnig.pl do dnia 31.10.2018 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora).

Więcej informacji: www.pgnig.pl/mlodzi-innowacyjni-dla-pgnig.

 

Źródło http://pgnig.pl/