Nowy projekt dla osób z niepełnosprawnością

Rozpoczyna się rekrutacja uczestników do projektu: „Doradztwo + szkolenia + staż = PRACA. Aktywizacja zawodowa absolwentów z niepełnosprawnością” współfinansowanego ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Absolwent”. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z całej Polski, spełniające następujące kryteria: posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne); posiadające orzeczenie o lekkim stopniu […]

Ruszył nabór do XV. edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu

Studenci zainteresowani tematem CSR (ang. Corporate Social Responsibility – społeczna odpowiedzialność biznesu), chcący rozwijać się w tym obszarze, mogą aplikować do 15. edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu – jedynego w Polsce tak prestiżowego i nastawionego na praktykę bezpłatnego projektu edukacyjnego dotyczącego CSR. Rekrutacja odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/lob i potrwa do 8 stycznia. […]

Wygraj staż w Ministerstwie Finansów!

„Podatkowe wsparcie przedsiębiorczości” to temat pracy konkursowej w czwartej edycji konkursu „Podatkowi liderzy”. Studenci i absolwenci kierunków prawniczych i ekonomicznych przedstawią swoje pomysły na wykorzystanie regulacji podatkowych dla wspierania innowacyjności i tworzenia nowych miejsc pracy. Na najlepszych czeka 12 płatnych staży w Ministerstwie Finansów! Ulga na badania i rozwój, przepisy o IP Box, niższy podatek […]

Płatne staże im. Roberta Schumana

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, iż do 30 listopada  2018 r. istnieje możliwość składania aplikacji na płatne stypendia  im. Roberta Schumana  w Parlamencie Europejskim. Parlament Europejski oferuje blisko 400 ofert staży w poszczególnych dyrekcjach PE. Staż można odbywać w Brukseli, Luksemburgu, a także w innych miastach państw UE. Na stypendium mogą zgłosić się absolwenci szkół wyższych posługujący się […]