Szkolenie dla studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności

Centrum Wsparcia Edukacyjno-Zawodowego w dniach 13-15 września br. (piątek-niedziela) organizuje szkolenie z kompetencji miękkich. Całość odbywać będzie się w hotelu w Kowarach. Organizatorzy zapewniają przejazd dostosowanym busem z okolic Dworca PKP we Wrocławiu, około godziny 13:00. Wyjazd i udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny! Szkolenie przeznaczone jest dla osób z orzeczeniem w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Organizatorzy […]

Konkurs „Kobieta 2050. Jakie będą kobiety przyszłości?”

Pracodawcy RP zapraszają studentki i studentów do udziału w konkursie „Kobieta 2050. Jakie będą kobiety przyszłości?”. Zadaniem dla uczestników jest odpowiedź na tytułowe pytanie w formie krótkiego wideo, prezentacji lub eseju. Zwycięzcy odbędą miesięczne płatne staże w Pracodawcach RP, PGE Narodowym i Provident Polska. Zależy nam na kreatywności, ciekawym i oryginalnym ujęciu problemu. Konkurs trwa […]

Weź udział w projekcie ,,Samodzielni Niezależni”

Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych jako lider Zatrudnienia Wspomaganego, informuje o kolejnym projekcie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami „SAMODZIELNI NIEZALEŻNI„. Projekt realizowany jest od 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r. Podstawowym celem projektu jest stworzenie realnej szansy otrzymania i utrzymania pracy zarobkowej dla osób najbardziej dyskryminowanych na otwartym rynku pracy, tj. osób doświadczających kryzysu psychicznego i po […]

Staże im. Roberta Schumana

Od 1 czerwca Parlament Europejski przyjmuje zgłoszenia od kandydatów na staż im. Roberta Schumana. Ten program płatnych, pięciomiesięcznych staży umożliwia zdobywanie cennego doświadczenia zarówno w siedzibach PE w Brukseli, Strasburgu i Luksemburgu, jak i w Biurach Kontaktowych PE we wszystkich krajach Unii Europejskiej – w tym w Biurze we Wrocławiu. O staż im. Roberta Schumana […]