Projekt „GraduatON”

Zachęcamy studentów ostatniego roku studiów oraz absolwentów (5 lat od ukończenia studiów) posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, do udziału w projekcie realizowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „GraduatON”.

Projekt realizowany jest przez Międzynarodową Fundację „Reaxum”, która specjalizuje się w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, w tym w pracy zdalnej.

Szczegóły dotyczące projektu oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się na stronie internetowej Międzynarodowej Fundacji „Reaxum” pod linkiem  https://reaxum.eu/graduaton/